ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Έργο: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» Υποέργο: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας»

Προϋπολογισμός 654.837,75 €
Π.Δ.Ε., ΣΑΕ2013ΣΕ01480081, κωδικός ΜΙΣ 464760

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Έργο: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

Υποέργο: ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προϋπολογισμός 1.800.000,00
Π.Δ.Ε., ΣΑΕ 031/8, κωδικός   2010ΕΠ03180052 / 302763

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Έργο: «Στερέωση-Αποκατάσταση Ανατολικού Τείχους Δράμας»

Υποέργο: «Στερέωση-Αποκατάσταση Ανατολικού Τείχους Δράμας» 

Προϋπολογισμός 900.000,00
Π.Δ.Ε., ΣΑΕ 2010ΕΠ03180053, κωδικός ΜΙΣ 303110

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Έργο: «Συντήρηση Τμήματος του Μεσαιωνικού τείχους της Καβάλας – Διαμόρφωση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου (πρώην οικόπεδο Κρέη)»

Υποέργο: «Συντήρηση Τμήματος του Μεσαιωνικού τείχους της Καβάλας – Διαμόρφωση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου (πρώην οικόπεδο Κρέη)»

Προϋπολογισμός 449.498,00€
Π.Δ.Ε., ΣΑΕ/2013ΕΠ03180045, κωδικός ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 448805

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Έργο: «Στερέωση – Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών»

Υποέργο: «Στερέωση – Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών»

Προϋπολογισμός 395.500,00 €
Π.Δ.Ε., ΣΑ  Ε0148, κωδικός ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 300644

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Έργο: «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών»

Υποέργο: «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών» 

Προϋπολογισμός 600.000 €
Π.Δ.Ε., ΣΑΕ Ε0148 ΤΡΟΠ.0, κωδικός (Ο.Π.Σ) 300618

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Έργο: «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας»

Υποέργο: «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας»

Προϋπολογισμός 1.103.758,68 €
Π.Δ.Ε., ΣΑΕ ΕΠ0318, κωδικός ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 303134

 

 

 

Share This