ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Βυζαντινός Πύργος Απολλωνίας

Πληροφορίες:

Κτίστηκε μεταξύ 1333 και 1355 από τον Αρσένιο Τζαμπλάκωνα, που σύμφωνα με τις πηγές διατηρούσε μεγάλη ακίνητη περιουσία στην περιοχή. Μετά το 1355 παραχώρησε το πύργο και τμήμα της περιουσίας του στη μονή Βατοπεδίου, όπου και μόνασε. Ο πύργος λειτουργούσε ως χώρος συγκέντρωσης των προϊόντων των κτημάτων του Αρσενίου και ως τόπος καταφυγίου των ανθρώπων που είχαν τον έλεγχο των κτημάτων. Προστατεύεται από οχυρωματικό περίβολο, κτισμένο με κροκάλες και ασβεστοκονίαμα. Στη ΝΔ πλευρά βρίσκεται κτιστή κλίμακα που οδηγούσε στον περίδρομο. Εσωτερικά του περιβόλου υπήρχαν βοηθητικά κτίσματα.

            Ο πύργος είναι τετράπλευρος, 11.20X10μ., και σώζεται σε ύψος ±20μ.. Είναι κτισμένος με αργολιθοδομή, ασβεστοκονίαμα και πλίνθους. Στις γωνίες λαξευτοί δόμοι. Οι δύο κάτω στάθμες ορίζονται εξωτερικά με ζώνες πλινθοδομής. Είχε πέντε ορόφους. Η είσοδος ανοίγεται στη νότια πλευρά, είναι τοξωτή και βρίσκεται 2,30μ. πάνω από το έδαφος για λόγους προστασίας. Την άνοδο διευκόλυνε ξύλινη κινητή κλίμακα. Ο πρώτος όροφος, κάτω από τη στάθμη της εισόδου, είχε αποθηκευτικό χαρακτήρα και στερούταν ανοιγμάτων. Στο β’ όροφο απέναντι από την κύρια είσοδο, υπάρχει τοξωτό άνοιγμα που οδηγεί σε κτιστή στο πάχος του τοίχου κλίμακα, καλυμμένη με καμάρα. Η κλίμακα περιέτρεχε τη βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά του πύργου, φωτιζόταν με μικρές φωτιστικές θυρίδες και κατέληγε στον πέμπτο όροφο. Από τις γωνίες της κλίμακας γινόταν η πρόσβαση στους ορόφους. Ο γ’ και δ’ όροφος έφεραν τοξωτές θυρίδες–ερμάρια, ο ε’ είχε μεγάλα τοξωτά ανοίγματα δίκην εξωστών στη βόρεια και δυτική πλευρά. Στον δ’ και ε’ όροφο υπήρχαν ζεματίστρες. Ο γ’ και ο ε’ όροφος ήταν καμαροσκέπαστοι.

Επικοινωνία

email: efakav@culture.gr

 

 

Share This